Ze wszystkich stron dobiegają do nas komunikaty o znacznym stężeniu pyłu zawieszonego oraz zanieczyszczeniach powietrza, którym oddychamy. Szkodliwy pył pozostał codziennym i smutnym elementem życia w mieście. Jak powszechnie wiadomo jest on bardzo kancerogenny a zarazem może wywołać wiele chorób, począwszy od zapalenia płuc, przez nowotwory. Za taki stan rzeczy odpowiada między innymi: opalanie gospodarstw rodzinnych przy wykorzystaniu słabej jakości węgla, czy tez palenie śmieci, jak i odpadów wykonanych z plastiku. Mimo kar nakładanych przez organy państwa nie można zaobserwować znacznej poprawy. Nowoczesne piece posiadają już w specjalne filtry, które pozwalają na nie przedostawanie się zanieczyszczeń. Dzięki temu do powietrza,

Read more