We współczesnych miastach bardzo duże znaczenie mają tak zwane plany zagospodarowania przestrzennego. Jest to o tyle istotne, gdyż już dawno temu włodarze zarówno wielkomiejskich metropolii jak i mniejszych miast uświadomili sobie prosty fakt, że dla ich mieszkańców konieczne jest to, aby mieli właściwe środowisko do życia. W wielkim skrócie można powiedzieć, że każdy człowiek oprócz miejsca pracy potrzebuje chociażby miejsc rozrywki, miejsc do wypoczynku czy też nieco terenów naturalnych (lasy, parki itp). Nie bez znaczenia jest również to, że coraz większa liczba mieszkańców zaczyna zwracać uwagę nie tylko na komfort życia , ale także na to jak wygląda otoczenie w którym mieszkają.

Dlatego też chociażby bloki przy ulicach, na których w przeszłości każdy budynek był budowany w innym stylu dziś są ujednolicane stylowo. Nikogo nie trzeba bowiem przekonywać, że zastosowanie zasady ujednoliconej architektury wpływa wyłącznie pozytywnie na wizerunek miasta. Z resztą jak widzimy naokoło nas architektura miejsca wpływa nie tylko na walory estetyczne, lecz także na komfort życia. W tym kontekście musimy także powiedzieć o kolejnym trendzie, który ujawnia się w wielu miastach a mianowicie o dążeniu do powiększania powierzchni miasta. Dzieje się to w taki sposób, iż większe miasta (np stolica województwa) przyłącza do siebie przyległe tereny dotychczas należących do sołectw czy gmin.

Należy jednak tutaj zdecydowanie stwierdzić, że o ile dla samych miast taki ruch może przynieść wyłącznie profity przez chociażby zwiększenie wpływów podatkowych pochodzących od nowych mieszkańców czy też firm, które dotychczas działali na terenie przyłączanych miejscowości to dla samych mieszkańców taki ruch może niestety być już mniej opłacalny. Częstokroć bowiem z mieszkaniem w dużym mieście (nawet tylko formalnym) wiąże się po prostu z wyższymi kosztami życia. Wspomnijmy chociażby o sytuacji, gdy dana osoba dotychczas mieszkała w miejscowości mającej powiedzmy 1000 mieszkańców. Tam też była zameldowana i miała zarejestrowany samochód osobowy. Gdy nastąpi przyłączenie taki człowiek będzie zmuszony do przerejestrowania swojego auta na tablice związane z dużym miastem, które wchłonęło jego miejscowość. Dla ubezpieczyciela jednak nie będzie miało znaczenia, iż są to bardzo duże obrzeża wielkiego miasta. W ostatecznych więc kosztach ubezpieczenie OC zostanie podniesione. Kolejną kwestią są chociażby koszty wywózki śmieci.

Zgodnie z obowiązującym prawem są one ustalane indywidualnie przez każdą gminę czy też miasta Więc jeśli gmina miała podpisaną korzystniejszą umowę na wywóz śmieci niż wielkie miasto to teraz po jego wchłonięciu sytuacja się odwróci. W porządku a jak z budową domu? Ta także może być utrudniona ponieważ wszelkie projekty budowlane także będą musiały być wpisane w odpowiednie plany. Takie komplikacje wpłyną co oczywiste chociażby na termin w jakim dany budynek powstanie. Dlatego też warto zwracać uwagę na to, że przyłączenia nie zawsze są pozytywne. Chociaż oczywiście należy z całą pewnością stwierdzić, iż choćby ujednolicona architektura zastosowana na większym terenie wygląda imponująco.